შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-215-ი; ნინო კვირიკაძე და გალაკტიონი შოვი, 1947 წელი