შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-216-1; ალექსანდრე ქუთათელი და გალაკტიონი ილიას კაკლის ქვეშ საგურამო, 1940 წელი