შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-29-2-ი; შოვი, 1947 წელი