შუალედი - დან - მდე
 
 


აბრამია პოლიო - გალაკტიონს


     ძვირ­ფა­სოგა­ლაქ­ტი­ონ!

      სუ­ლი­თა და გუ­ლით გი­ლო­ცავ და­ბა­დე­ბი­დან 50 წლის­თავს. იყა­ვი სულ კარ­გად, მა­რად მებ­რ­ძო­ლი, ჭა­ბუ­კი – მე­ფე მსოფ­ლიო პო­ე­ტე­ბი­სა.
     ჩე­მო გა­ლაქ­ტი­ონ, მძი­მე ავად­მ­ყო­ფო­ბის გა­მო მე ვერ და­ვეს­წ­რე­ბი შენს დღე­სას­წა­ულს.. ძა­ლი­ან ვწუხ­ვარ, ძა­ლი­ან... ჩემს გო­გო­ნას სათხო­ვა­რი აქვს შენ­თან და ვერ გა­უ­ბედ­ნია. კავ­ში­რი­დან მხო­ლოდ ერ­თი ბი­ლე­თი გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს. ამით ჩე­მი ოჯა­ხო­ბა მო­დის, თუ კი­დევ ორ შე­სას­ვ­ლელ ბი­ლეთს მო­ა­ხერ­ხებ, სა­მა­გი­ე­რო პა­ტი­ვის­ცე­მა ჩემ­ზე იყოს.
     შე­ნი პო­ე­ზი­ის მოტ­რ­ფი­ა­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბას უარს ნუ ეტყ­ვი...
                                                                                                                                                                           მა­რად შე­ნი პო­ლიო
                                                                                                                                                                                       [1942 წე­ლი]