შუალედი - დან - მდე
 
 


წოწონავა დათიკო- გალაკტიონს


     ამხ. გა­ლაკ­ტი­ონ!

     გთხოვთ, გაგ­ვი­მარ­ტოთ ასე­თი სა­კითხი:
     ჟურ­ნალ „ჩვენს თა­ო­ბა“-ში, 1938 წლის დე­კემ­ბ­რის თვის გა­მო­ცე­მა­ში ნახ­სე­ნე­ბია, რომ გ. ტა­ბი­ძემ აღად­გი­ნა რო­მან­ტი­კულ-სიმ­ბო­ლის­ტუ­რი პო­ე­ტუ­რი ხმა, ნი­კო­ლოზ ბა­რა­თაშ­ვი­ლი­სე­ბუ­რი.
     მარ­თა­ლია, მაგ­რამ კე­რძოდ XX სა­უ­კუ­ნის ქარ­თ­ველ მწერ­ლე­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რა­სა და XIX სა­უ­კუ­ნის ქარ­თ­ველ მწერ­ლე­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რას შო­რის, არის თუ არა, რო­გორც ფორ­მით, ისე ში­ნა­არ­სით გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა?

                                                                                                                                               მოს­წავ­ლედა­თი­კოწო­წო­ნა­ვა

 ჩვე­ნი მი­სა­მარ­თი: ა.ა.ს.ს.რ. ოჩამ­ჩი­რის რა­ი­ო­ნი, ახ. კინ­დღის სრულ-სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის VII კლა­სის მოს­წავ­ლე და­თი­კო წო­წო­ნა­ვა

9. V. 41 ., ახ. კინ­დღი