შუალედი - დან - მდე
 
 


გრიგოლ აბაშიძეს


ჭიათურა, ზედარგანი. გრიგოლ აბაშიძეს.
ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას თქვენი მამის გარდაცვალების გამო.

გალაკტიონ ტაბიძე


ტფილისი. მარჯანიშვილის ქ. №4. გ. ტაბიძე.