შუალედი - დან - მდე
 
 
მემორიალი: 709-მ; 1935 წელს პარიზიდან ჩამოტანილი საბეჭდი მანქანა „სოპტონი“