შუალედი - დან - მდე
 
 
ილუსტრაცია: 1389-გრ; ლევან ცუცქირიძე, ლექსის „ქებათა ქება ნიკორწმინდას“ ილუსტრაცია, 1983 წელი