შუალედი - დან - მდე
 
 
კულტურის დაცვის ანტიფაშისტური მსოფლიო კონგრესის დელეგატის ბარათი, პარიზი, 1935,
1935 წელი