შუალედი - დან - მდე
 
 
პარიზის სასტუმროს ბარათი, 1935 წელი
1935 წელი