შუალედი - დან - მდე
 
 
სამგზავრო ბილეთი, პარიზი, 1935 წელი
1935 წელი