შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-26 - ოქტომბერი, 1958 წელი


დრომ
გასწყვიტა თასმა
იმ ოქროს თასმა
                  დასმა
ათას ხუთასმა.

არა რამ ასმა
გასწყვიტა თასმა
ათას ხუთასმა.

წელმა არ ასმა
სხვამ დასთა დასმა
გასწყვიტა თასმა
                 ათას ხუთასმა:
[წლებს გზნებით მავალს]
დიად მომავალს
ვუსურვებთ მრავალს,
რომ იგრძნოს მტერთ და
მოშურნეთ დასმა.

წელმა - სწვდეს
                 ლელოს
და იდღეგრძელოს.