შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-636-20 - 2 ივნისი, 1958 წელი


     პატ. გალაკტიონ!
     ამ ბარათის მომტანი ჩემი თანამემამულეა, ამავე დროს ნათესავიც. ვიცნობთ, რო­გორც ნი­ჭიერ ახალგაზრდას, რომლისთვისაც ღმერთს პოეტური ნიჭიც მიუცია. ჩა­მოვიდა ნათლობაზე - რათა სექციას გააცნოს თავისი „ნაცოდვილარი“. საჭიროებს გზის ჩვენებას და დახმარებას. სამ­წუხაროდ, ხვალ მივემგზავრები ბათუმისაკენ...
     გთხოვთ თქვენს დახმარებას. კარგი იქნება, თუ სექციის რომელიმე ავტორიტე­ტულ პირს სთხოვთ, გაუწიოს სამსჯავროს წინაშე შეფობა. თუ ტელეფონით ვერ და­უ­კავშირდებით, მის­წერეთ წერილი. თქვენი წერილი მისთვის (ვინც არ უნ­და იყოს ის), დიდი ბედნიერება იქ­ნება.
     დარწმუნებული თქვენს ზებუნებრივ გრძნობებში წინასწარ მადლობას გიხდი.

                                                                                                                                                                               თქვენი ვახტანგი
                                                                                                                                                                                           30. V. 58          
     წ.
P. S. ჩამოსვლისას გინახულებთ.
                                                                     ვ. გურგენიძე

 *

ძლიერ კარგი იქნება თბილისში დაარსდეს სალიტერატურო წრე, რო­მელ­ში­დაც წევრებად შევლენ ახალგაზრდა მწერლები, განსაკუთრებით მესხეთ-ჯა­ვა­ხე­თი­დან. აქ შევლენ წევრებად: 1. ვახტანგ გურგენიძე; 2. ვ. მელიქიშვი­ლი; 3. გ. მე­ლი­ქიშ­ვილი; 4. დ. მელქოძე და კიდევ სხვები (ვინც არის). მოეწყოს აგ­რეთვე სპე­ცია­ლუ­რი სალიტერატურო საღამოები მესხეთ-ჯავახეთის ახალ­გაზ­­რდა მწერლების მო­ნაწილეობით.

                                                                                                                                                                           გალაკტიონ ტაბიძე
                                                                                                                                                                                            2. VI. 58 წ.