შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-10 - 1958 წელი


ბუნება მოქანდაკე - 54 გვ.; ჩვენი ძველი დროშები - 77; სიძველენი - 79.
მიშა... კუპრაძე... უნივერსიტეტი. დეკადის [ხელმძღ.].
გერმანე დონდუა.
ნინას: 1. შედარება.  2. ბერულავას წიგნი. 3. ორნამენტი. 4. [მოსატანი] ჩა­ქუჩი.

ბერულავასა.
დაევალოს ნინას. ხ. ბერულავას წიგნი;  გამ. „საბჭოთა მწერალი“.
[ხსენებული] დეკადის მიზანია, ხელი შეუწყოს მასალების დაგროვებას.
ლექსები მარიაშისთვის „მნათობი“.
საათში რამდენს იღებს?
სტამბა - ტელეფონი. ლიტოგრაფია - ტელეფონი. ბილეთები - ტელე­ფო­ნი. ისევ სტამბა. ისევ ლიტოგრაფია. ლექსები მარიაშს. აფიშორება. სახელგ­ა­მის სავაჭრო განყოფილება და კალკულატორი. საღებავისათვის. ტრაფარეტი.