შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-16 - 1958 წელი


თბილისის. ფალიაშვილისსახელობისოპერისადაბალეტისთეატრი
ორშაბათს, 10 [ნოემბერს] იანვარს
სსრმეცნიერებათააკადემიის. რუსთაველისსახელობისქართული
ლი­ტე­რა­ტურისისტორიისინსტიტუტიმართავს
საქართველოსსახალხოპოეტის
სსრმეცნიერებათააკადემიისნამდვილიწევ­რის
გალაკტიონ  ტაბიძისშემოქმედებისადმიმიძღვნილსაღამოს
დასაწყისისაღამოს 8 საათზე
დაწვრილებითპროგრამებში
ბილეთებიიყიდებაოპერისადაბალეტისთეატრისსალაროში