შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-600-7 - 1958 წელი


მწერალთა კავშირს: მონაწილეებს და დამსწრეებს.
აკადემიაში.
რედაქციებში: მნათობი, კომუნისტი, „Заря“, ცისკარი, ლიტ. საქ., პიონერი.
სახელგამში. პოლიგრაფტრესტი. მხატვართა კავშირი. კომპოზიტორთა კავშირი. უნივერსიტეტში.