შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-600-6 - 1958 წელი


1. წიგნი საბლტიგამს - დაკავშირება მთვარაძესთან. 7.
2. Заря Востока. 7.
3. სახელგამს. დოლიძეს.
4. პრეზიდიუმს მწერლების.
5. VIII ტ. - სტენდად 7.
6. „Сов. Грузия“ პორტრეტებით.
7. 28 სექტემბერი (ძველი სტილი; ახალით?).
8. აკადემიაში, ბიბლიოთეკაში, სტუდენტი, მხატვარი.
9. ხლამოვი?
10. მახარაძის ქ. კინემატოგრაფისტები?
11. სასწრაფოდ: ქართველი მწერლები გ. ტ. შემოქმ.
12. საიუბილეო პორტრეტის გამოცემა.
13. გ. ტაბიძე - ცხოვრ. და შემოქ. პლაკატი.