შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-35 - 1958 წელი


1. გამოწერა ჟურნალ-გაზეთების.
2. ნახვა მხატვართა კავშირში მდივნის.
3. რეგულირება მასალების, რომელიც ჭილაიასთან მიდის (ის სხვა პროპაგანდას ეწევა. ჩქმალავს ახალგაზრდობას, ფაქტიურად ჩაშლის ახალგაზრდათა მოძრაობას, თუ ხელი არ შევუშალეთ. იგი ჩაშლის გამოფენასაც. იგი ჩაშლის მიტინგსაც. იგი ჩაშლის მასიურ მოძრაობასაც. კანტროლი უნდა გაეწიოს სასტიკზე უსასტიკესი. საიუბილეო კომიტეტი გადაიქცევა მტრების მოქმედების ცენტრად. ალბად, იკრიბებიან ჩუმად სადმე. გაგება ყოველივე ამისი საჭიროა).