შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-585-8 - 1958 წელი


კულტურის სამინისტროს.
[სრულდება 50 წელი] ნახევარი საუკუნე გადის‚ რაც სალიტერატურო ასპარეზზე ვმუშობ [ჩემი შემოქმედებითი] (1908-1958). სახელმწიფო გამომცემლობას გადავეცი წიგნი‚ რომელიც შეიცავს დაახლოებით 56.829  სტრიქონს... ეს არის ჩემმიერ გულით ნაწერი...
ამ წიგნის გამოცემით აღინიშნება...

ამხ. დოლიძეს. 100.
მაინტერესებს დაწვრილებით. იქ სტუმრები იყვნენ.
რაო, გამოვცემთო?
თქვენ პირადათ რატომ დაგიკავშირდნენ.