შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-585-5 - 1958 წელი


მაისის საკითხები
1. წიგნის საკითხები (ცეკა და სახელგამი).
2. იუბილეის საკითხები (ცეკა და მწერალთა კავშ.).
3. დეკადის გამოფენა (რუსული და ქართული წიგნი. VIII ტომი).
4. საიუბილეო გამოფენა (სად? უნდა მოეწყოს კი).
5. წიგნებს სცემენ: სახელგამი‚ საბლიტგამი‚ „Заря Востока“‚ ფედერაცია მწ. კ.‚ წიგნის პალატა‚ აჭარა‚ სოხუმი (7 გამომცემელია). მოსკოვი‚ უკრაინა‚ ბელორუსია‚ აზერბეიჯანი‚ სოხუმი. ამისთვის საჭიროა პოდსტროჩნიკები.
6. სოხუმის პრობლემა.
7. წყნეთის პრობლემა.
საბლიტგამი - 10.
VII ტომი - 10. Заря - 12.
დოკუმენტები‚ სოხუმისაკენ. დეპეშა სოხუმისათვის.

*
დღეს, 31 მარტს:
1. გოსლიტიზდატში: დაზუსტება მისაღები ჰონორარის.
2. Известия 25 მარტის, „Правда“-ს წინანდელი ნომერი, ანტოლოგია‚ Советская Россия (4 ადგილი‚ საიდანაც ჰონორარი მერგება).
3. მწერალთა კავშირში: გამგზავრების საკითხები (Ту...) ჰაეროპლანით. ბილეთის აღება.
4. წიგნების ჩალაგება ყუთებში და გაგზავნა (სასტუმროშივე).
5. დაზუსტება საჩუქრების.
6. კაკინასთვის რა?