შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-579-4 - 1958 წელი


1. გამოცემულ იქნას დიდი ფორმატის წიგნი, დაახლოვებით 500 გვ. - იმგვარად‚ როგორც ეს წარდგენილია ჩემ მიერ სახელგამში.
2. გამოცემულ იქნას „რჩეული“‚ წარდგენილი საბლიტგამში, ძალიან კარგად შედგენილი ამხ. რევაზ მთვარაძის მიერ.
3. „Заря Востока“-შიც უნდა გამოიცეს თარგმანები.
გალაკტიონ ტაბიძე
საქართველოს სახალხო პოეტი
1958, 14 მაისი