შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-575-1 - 1958 წელი


1927 г. - სახელგამის წიგნი.
1928 - Вечер в Груз. Клубе. Сухумский порт. Стихи в журн. „Мн.“ Юбилей к ХХ-летию.
1929 - Вместе с делегатами конгресса коминтерна...
1930 - სახელგამი: ეპოქაა‚ პაციფიზმი‚ რევ. საქართველო.
1931 - რევ. საქართველო. გამოცემა.
1932 - Членом ЦККП.
Путешествие в <...> Азер.

*
გიორგი კალანდაძე.
სიამოვნებით ვიმუშავებ აკადემიურ გამოცემაზე. აგრეთვე ხინთიბიძემაცო.