შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-442 - 1958 წელი


1. „საბჭოთა ოსეთი“. 1953 წ. №202.
2. შაბათს, 25 დეკემბერს - მწერალთა სასახლეში საღამო (სამამულო ომი).
3. „მშობლიურო ჩემო მიწავ“ - 4 სტრიქონი (სამამულო ომი).
4. 1955. შეხვედრა ასოთამწყობებთან.
5. 1944. Грядущим годам ("Штыком и пером").
6. ტომი VII. დიდი პლაკატი. 1950.
7. „ლიტერატურული ფურცელი“. 1957. კედლის გაზეთი.
8. ლენინის დროშით („სამხატვრო ოლქის გაზეთი“. 1953).
9. შეხვედრა ასოთამწყობებთან. 1955.
10. შეხვედრა ასოთამწყობებთან. 1955.
11. შვიდი ლურჯი ფურცელი (კარდონი).
12. შეხვედრა ასოთ-ამწყობებთან. 1955.
13. შეხვედრა ასოთ-ამწყობებთან. 1955.
14. მრავალ ახალ წელს („კალმითა და ხიშტით“).
15. სამშობლოს: „სამშობლოს წინსვლა გასაკვირველი“ (პიონერებისაგან).
16. „სახალხო განათლება“. ჭილაიას წერილი. 1953.
17. ღრუბლები ძაუგთან (პიონერებისაგან).
18. „დონის ბასეინი“ ( ომის პერიოდი), („კალმითა და ხიშტით“).
19. კომუნისტი. 1953 წ. ნატროშვილის წერილი.
20. ფიზკულტურულების დროშები.
21. 1927. მუშათა კლუბის საღამო.
22. „Заря Востока“. 1953 წ.
23. „სტალინელი“ - მამია ასათიანის ლექსი.
24. „Красное знамя“. 1953 წ. (სამხ.).
25. ტაგანროგს.
26. ლიტერატურული გაზეთი (შალვა რადიანი, გრ. აბაშიძე, ხუტა ბერულავა, შალამბერიძე).
27. „Молодой Сталинец“. Народный поэт.
28. ოპერის თეატრი. ბავშები.
29. „Заря Востока“.
სამამულო ომი. 2, 3, 5, 14, 15, 17, 18, 25 (რვა პლაკატი).

1. გალაკტიონი - [ლიტგაზეთი.]