შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-602-2 - 1957 წელი


     1. მშვიდობა. 2. კიდით-კიდობა. 3. გულდიდობა. 4. უამიდობა. 5. ცხვირუამიდა არის მეტი... 6. მუყაითობა.
     გულდიდობა. წყალდიდობა.
     ატომი. პალიასტომი.
     შეერთებული შტატები.

                                                                               *
     ეს სიმღერაა მშვიდობის.
           
                 თუ არის ქვეყნად სიმღერა, ეს სიმღერაა მშვიდობის.
                 თუ რამ არსებობს სიმღერა, ეს სიმღერაა მშვიდობის.

     მშვიდობის საღამოები. 100. „მშვიდობის წიგნი“. ეს სიმღერაა ჩვენიიი.
     შოთა რუსთაველი. [ვეფხის ტყაოსანი]. ილია, აკაკი, ვაჟა.
     შოთა, [ილია და] გურამიშვილი, ბარათაშვილი, ილია, აკაკი, ვაჟა.
     აკადემია.