შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-605-5 - 1957 წელი


დღეს: 16 თებერვალს. 1957.
1. მასალები „ლიტერატურა და ხელოვნებისათვის“.
2. V, VI, VII, VIII ტომების გადარჩევა ოქტომბრის წიგნისათვის (ქართულად).
3. ოკტომბრის წიგნი - რუსულად (დავიწყოთ).

ლექსი „Заря Востока“-ს 20 თებერვალს.