შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-589-1 - 1957 წელი


„Гослитиздат“.
3 აპრილს [ფატი] ჟოზე იქნება მოსკოვში. მანამდის: ტელეგრამა.
დეევი ან სტაროსტინი.

1. რა მდგომარეობაშია წიგნის საქმე.
2. მიეცა თუ არა მასალები მთარგმნელებს.
3. როდის დაამზადებენ ისინი.
4. როდის გადაეცემა წიგნი ასაწყობად.
5. როდის გამოვა...

1. რამდენი სტრიქონი მთლიანად.
2. მიიღეს თუ არა საქ. მწერალთა კავშირის მდივნის ს. ჭილაიას დეპეშა (20.000 სტიქონს რომ მოითხოვდა).