შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-559-9 - 1957 წელი


წიგნი მშვიდობის...
1. წარსულის შორის‚ მოწამე ჟამთა‚ ო სერთა შორის‚ შვენის შუამთა. უგრძვნია მჯერი‚ ტკივილი მტევრი‚ და უფრო ბევრი‚ კი დაუამდა.
2. მოწმე იმ ყრმობის‚ კვლავ შუა-ჟამთა‚ სხვა მთათა შორის‚ შვენის შუამთა. მრავალთა წამთა‚ სჯეროდათ‚ სწამდათ‚ ძველი შუამთა‚ კარგი შუამთა!
3. დევს ჰგავდა ნამდვილს‚ მუხა იმ გზაში‚ ერთხელ იმ ადგილს‚ იმ შუამთაში - სად სჩანდა ჩრდილი‚ გზად შედგა წყვილი‚ იმერი ზრდილი: ქალი და ვაჟი...

I. აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს მძიმეებს და წერტილებს‚ აგრეთვე სათაურებს, სათაურებს შუა-ადგილას.
II. ფურცელი 14 კ. 100 გვ. - 1400კ. = 14 მ. თითო წიგნი.
III. 100 წიგნი - 1.400 მან., 50 წ. = 400 მანეთი.
IV. აკინძვა.