შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-559-5 - 1957 წელი


„მაი აფერია“.

იანვრის ხარჯები:
სახლში ნინას (მთელი თვით) - 1.500 მანეთი. ბინის ქირა (მთელი წლის). სინათლის ქირა. ირმას. ტელეფონი (მთელი წლის).
გიორგი ჩიქობავას - 700.

შკაფი.
გიორგი ჩიქობავამ და მე უნდა ვიმუშაოთ „მშვიდობის წიგნზე".
„Заря Востока“. კომპოზიტორები.
ლექსები: Заря, კომუნისტი, კომუნისტი.
აღარსაიდან.

ჩხიკვიშვილი რას შვრებოდა...
ჩხიკვიშვილი: თუ „ჩხიკისშვილი?“ უკეთესია ჩხინკორაშვილს.
- ბატონო.
- ჰო...
- დავუძახო?
- ჰო...
- ა? ა? ა?

Порошок?
10 мин. 50 гл. в час 6 Х 50 = 300.

* * *
1. საათში წაიკითხება 300 თავი.
2. მთელ პოემაშია 1100 თავი.
3. 1200 : 300 = 4.
გამოდის, რომ მთელი პოემის წაკითხვა შესაძლებელია 4 საათში. მაგრამ... ეს არ შეიძლება.