შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-494-5 - 1957 წელი


20 აგვისტო. 1957.
გასულია ის ქალი, რომელსაც აქვს „разметка“ - ეხლავე შემოვა და გამოვარკვევთ. თქვენი დაბადების წელი? აჰა, სალაროსთვის ბარათი... 275 მ. 80 კ. „Правдивое слово“ ლექსი. 10.000 ნომერი გაზ. „Заря Востока“-სი...

*
ორშაბათს, 14 ოქტომბერს ლიტ. მუზეუმში.