შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-5 - 1957 წელი


[მშვიდობის წიგნი.]
VIII ტომი ასაწყობად მზადაა!

I
„მშვიდობის წიგნი“.
1. ჩაემატება წინასიტყვაობა: „ყველაფერი შეიძლება მოხდეს“ (რკალიდან „ხალხი მოითხოვს მშვიდობას“).
2. გაერთიანდება:
წარსულის შორის
მოწამე ჟამთა
ორ სერთა შორის
შვენის შუამთა...
უგრძვნია მჭევრი,
ტკივილი მტევრი
და უფრო ბევრი
კი დაუამდა...
გაერთიანდება ასე:
წარსულის შორის მოწამე ჟამთა ორ სერთა შორის შვენის შუამთა.
უგრძვნია მჭევრი,  ტკივილი მტევრი და უფრო ბევრი კი დაუამდა...

3. ამგვარად: 8 სტრიქონი გაერთიანებით - ხდება 2 სტრიქ.
„მშვიდობის წიგნი“ - 1186 სტრიქონი - გაერთიანება 2.372 სტრიქონად.
მთლიანად პოემა შეიცავს ეხლა არა 9.488 სტრიქონს, არამედ 2.372 სტრ. (2.000).
გაერთიანდება აწყობის დროს.
4. დანარჩენი 3.328 მიემატება (IX ტომიდან დარჩენილი მასალები) - 3.328 + 2.372 = 5.700 (ე. ი. 8 ფორმა).
გ. ტაბიძე
1957 წ., 19 მარტი
2.372. დანარჩენი მასალები 3.328 ლექსი.

ათასი წლის, მგზნებარე წლის...

მტკიცე, ვერ დაძლეული,
ბნელი მივე...

ჯერ კიდევ ვერ ძლეული.

ხაბოებს.