შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-391 - 1957 წელი


კლიშეები.
1. Галактионология.
2. 1917 წ. აფიშა.
3. პარიზის კონგრესის დოკუმენტი.
4. დარია ახვლედიანის წერილი.
5. „გალაკტიონოლოგია“.
6. სოსიკო მერკვილაძის ავტოგრაფი.
7. „შვიდტომეული“ დიდი.
8. „შვიდტომეული“ პატარა.
9. აკაკი და გალაკტიონი.