შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-388 - 1957 წელი


Голос песен грузинских,
От тебя ожидаю жизни.
А. С. Пушкин
(აკად. გამოცემა, т. VIII, стр. 1009)

Грузины поют
И не по нашему.

А. С. Пушкин
(т. VIII, ст. 1019)

25 ნოემბერი. 1957.
ათი შილლინგი
მოთხრობა ფრენკ ჰარდისა
მიდიოდა კაცი, უკეთ რომა ვთქვათ, მიათრევდა ფეხებს კაცი მიტჩელის წიგნთსაცავის გასწვრივ, სიდნეის პარკისკენ. მას ეცვა ძალზე გაცრეცილი ტანსაცმელი, შეძველებული, მაგრამ სუფთა: ძველი, ყავისფერი პიჯაკი, გახუნებული ლურჯი პალტო, ტილოს ფეხსაცმელები, ქუდიც ფართო-კუთხეებიანი. მას იღლიის ქვეშ ამოდებული ჰქონდა დასტა ძველი გაზეთებისა. მარჯვენა ხელის მუშტში - შეკუმშული ჰქონდა ათი შილლინგი, ფული, საბანკო ბილეთი. იმ კაცს ეძახდნენ ტომ ჯონსონს...
მან კარგად იცოდა გზა იმ ადგილისაკენ, საითკენაც მიდიოდა ამ გვიანი ივანობისთვის ავსტრალიური საღამოთი. გიგანტიური ხეების დაბურული ტოტების მფარველობის ქვეშ აქ ჩვეულებრივად ათევდნენ ღამეებს უმუშევარნი.
1957, 25 ნოემბერი
მიდიოდა, უკეთ რომ ვსთქვათ, მიათრევდა ფეხებს კაცი...

მიათრევდა ფეხებს კაცი
წიგნთსაცავის ძველის გასწვრივ.

გასწი, გასწი, ჩემო ლურჯავ,
გასწი, გენაცვალე...

*
აბაშიძე ატყუებს... მჟავანაძეს.
1784 - 1768 = 16.

ხალხი გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაში.
ამ ტემას დაუკავშირდება სახელწოდება - სახალხო პოეტი.

Великому Октябрю
Сборник произведенгий писателей Грузии
1. Галактион Табидзе, 2. Александр Абашели, 3. Абашидзе Григорий, 4. Абашидзе Ираклий, 5. Авалиани Ладо, 6. Амисулашвили Шалва, 7. Абхаидзе Шалва, 8. Асаев Реваз, 9. Асатиани Ладо, 10. Асатиани Мамия, 11. Асланян м., 12. Бараташвили Марика, 13. Белиашвили Акакий, 14. Берулава Хута, 15. Бобохидзе Калэ., 16. Вардошвили Харитон, 17. Габескиррия В., 18. Гамсахурдия К., 19. Гаприндашвили В., 20. Гафез, 21. Гачечиладзе Д., 22. Гветадзе Р., 23. Гогиава К., 24. Гоголадзе Т., 25. Гомиашвили А., 26. Горгадзе В., 27.Горганели В., 28. Гришашвили И., 29. Гулиа Д., 30. Гурджидзе А., 31. Дадиани Ш., 32. Джавахишвили М., 33. Джангулашвили Т., 37. Журули В., 38. едгинидзе Э., 39. Зомлетели Н., 40. Инанишвили Р., 41. Исиани С., 42. Каладзе К., 43. Каландадзе Г., 44. Карамян М., 45. качахидзе Г., 46. Квливидзе М., 47. Кешелава Б., 48. Киачели Л., 4. Киласония Н., 50. Клдиашвили С., 51. Коркия Род., 52. Кутатели А., 53. Кучишвили Г., 54. Лебанидзе М., 55. Леонидзе Г., 56. Лисашвили И., 57. Ломидзе Ан., 58. Лордкипанидзе К., 59. Лордкипанидзе Н., 60. Лория П., 61. Лохвицкий М., 62. Малазония Н., 63. Маргиани Р., 64. Мариджан, 65. мачавариани М., 66. Микеладзе М., 67. Мирцхулава А., 68. Мицишвили Н., 69. Мосашвили И., 70. Мревлишвили Маквала, 71. Мревлишвили Мих, 72. Мурадов Х., 73. Надирадзе Колау, 74. Натрошвили Г., 75. Нонешвили И., 76. Пашалишвили С., 77. Саджая А., 78. Салуквадзе Г., 79. Сейранян Б., 80. Серебряков Б., 81. Сулакаури А., 82. Сулиашвили Д., 83. Табидзе Г., 84. Табидзе Т., 85. Тавадзе С., 86. Тарба И., 87. Урджумелашвили И., 88. Фейгин Э., 89. Халваши Ф., 90. Хоштария И., 91. Цецхладзе Гр., 92. Чеишвили А., 93. Челидзе О., 94. Чиковани Г., 95. Чиковани С., 96. Чичинадзе К., 97. Чхеидзе Бор., 98. Чхиквадзе П., 99. Шаншиашвили С., 100. Шатберашвили Г., 101. Шенгелая Д., 102. Шенгелия А., 103. Шерезадишвили З., 104. Шинкуба Б., 105. Эльснер В., 106. Эули С., 107. Яшвили П.
автаеудм еипьеюп 5.

*
Абашели Александр - I. „თოვლი“. II. „გალაკტიონ ტაბიძეს“. III. „ყვითელი ფოთოლი“ (წერილი).

*
ჟორდანია.
ვიღაც რეკავს, რეკავს, რეკავს დაუმცხრალად. ირმა ეკითხება: „გისმენთ, ვინ გნებავთ? დიახ, სახლში გახლავთ, მოითმინეთ“. სდებს ტელეფონს ირმა და ნინასაკენ მიეშურება, რაღაცაზე საუბრობენ ირმა და ნინა. ირმა ისევ უბრუნდება ტელეფონს: - უკაცრავად, - კითხულობს ირმა, - თქვენი გვარი გვითხარით, თუ შეიძლებოდეს, აჰა, გმადლობთ... ირმა ისევ ნინასაკენ გაემართება: რაღაც დიდზე დიდი საუბარი აქვთ, შემდეგ ირმა ჩემს ოთახში შემოდის, ძალიან დინჯად.
- ჟორდანია ვარო... ტელეფონზე გთხოვენ...
მე ძალიან გამეცინა. მოდი და ნუ გაგეცინება: ამდენი ცერემონიები ტელეფონზე! ორი სიტყვის გულისთვის! ავიღე მილი.
- გისმენთ, ბატონო, - ავიღე მილი ჩემს კაბინეტში, - გისმენთ.
- გალაკტიონი ბრძანდებით? აა... სასიამოვნოა. ჟორდანია გახლავართ, მიცანით?
- ვერა, ვერ გიცანით... დიდი ბოდიში...
- ჟორდანია ვარ, საავადმყოფოში რომ ერთად ვიწევით, გახსოვთ?
- აა, მახსოვს, მახსოვს (ნამდვილად არაფერიც არ მახსოვს). იქ... საავადმყოფოში... ლეჩკომისიაში, არა?... ააა?
- არა, ჩვენ მიხაილოვის საავადმყოფოში ვიწევით ერთად...
- აჰა, აჰა, გამახსენდა (არაფერიც არ გამხსენებია). დიახ, გისმენთ.
- იცი, რა მოგახსენოთ, მე ნაწერები მაქვს ბევრი. მინდა, რომ თქვენ გადაიკითხოთ, გადასინჯოთ, ვარგა თუ არა.
- დიახ, დიახ...
- მინდა, რომ თქვენ გადაიკითხოთ ეს ნაწერები, მხოლოდ არა სხვაგან: აქ, ჩემს ოთახში, ჩემთან ერთად... ჩემს კაბინეტში.
- დიაღ, დიაღ, მაგრამ ეხლა ძალიან ავად გახლავართ, დარეკეთ შემდეგ...
- როდის? მანქანას მე გამოგიგზავნით სახლში.
- შემდეგ. ეხლა გრიპი მაქვს.
- დიახ, მანქანას მე გამოგიგზავნით. თქვენ ჩამობრძანდებით არხეინად და მოხვალთ ჩემთან და აქ ვიკითხავთ და ვიკითხავთ. მანქანა მოგადგებათ კარებზე. მე ეხლა სახლიდან გირეკავთ.
როგორც იქნა, მოვიშორე. ვინ ოხერია? მიხაილოვის საავადმყოფოში მე ხუთი წლის წინად ვიყავი და რაღა ეხლა გავახსენდი? სახლში ტელეფონიც აქვს... ჰმ... მოვნახე ტელეფონის წიგნაკიც: 1. ჟორდანია ე. მ., დავითაშვილის ქუჩა, 3-44-33.  2. ჟორდანია ლ. ი., კამოსი - 3-40-49.  3. ჟორდანია შ. ი., ლამის ქ. 36, 3-37-52. ეს სამი ჟორდანია არის წიგნაკში (1951 წ.).
ნინა გაიძახის: ვიღაც მოგზავნილიაო, რაღაცას გიპირებსო, ფრთხილად იყავიო. ნინა მართალია: ხალხი დარაზმულია, რომ რამე ხიფათს გადამკიდოს დეკადის წინ და სხვა საკითხების წინ. ჰმ. ეს ერთი კვირაა, სახლშიდაც სულ უცნაური ხალხი მოდის (ისეთები, რომლებიც არასდროს ჩემს სახლში არ ყოფილან, რომ იტყვიან, ფეხი არ დაუდგამთო). მიწყობენ რაღაცას, ფაკტია. ჰმ. ჰმ. ჰმ. ჰმ. ჰმ.
1957, 27 ნოემბერი

* * *
ბულბული კვნესის: ჩემგვარი
გალობა არვინ იცოდა,
იმ ხმისა სიხარულისგან
ცა და ქვეყანა იწოდა.
ალალმა გამომიქროლა,
ტყუილ-ტყუილა მიწოდა,
სულ ყველა გადამავიწყა...