შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-636-17 – სექტემბერი, 1955 წელი


პოეტებისსექციისთავმჯდომარე
ყოველგვარსალიტერატუროსაქმეებზე
იღებსმნახველებს
[სამშაბათობით] ყოველდღე 12-3 საათამდე

საქართველოს
მწერალთაკლუბი
12 სექტემბერს
შესდგებამწერლებისშეხვედრასაქწიგნისკოლექტივთან
1. შესავალისიტყვა: საქართველოს  სახალხოპოეტი-
გალაკტიონტაბიძე
2. მოხსენება-საქწიგნისდირექტორი-მიხეილგოცირიძე
3. სიტყვებით: მწერლებისადასაქწიგნის“-თანამშრომლებისგამოსვლა
დასაწყისიდღის 4 საათზე
შესვლათავისუფალია


ორშაბათს
, 12 სექტემბერს
შესდგება
პოეტებისსექციისბიუროსწევრთასხდომა
დაესწრებიან: აბაშიძეგრიგოლ, ბერულავახუტა, ნონეშვილიიოსებ,
კალაძეკარლო, შენგელიაალეკო, მარგიანირევაზ, გომიაშვილიალექსანდრე, ტაბიძეგალაკტიონ
შეკრებადღის 3 საათზე.


ხუთშაბათს, 21 ივლისს
ბოლნისისკულტურისდადასვენებისპარკის
საზაფხულოთეატრშიშესდგებაშეხვედრა
საქართველოსსახალხოპოეტთან-გალაკტიონტაბიძესთან
I. მოხსენება: „გალაკტიონტაბიძისცხოვრებადაშემოქმედება-
მომხსენებელი: ამხ. . ჟღენტი.
II. სიტყვებითდალექსებითგამოვლენ: სერგიჭილაია,
ხუტაბერულავა, ანდროთევზაძე
დასაწყისისაღამოს 9 საათზე

 

 წავალთთბილისიდან 1 საათზე.
Здравствуй. „ვარპეტ“. ოსტატიისაკიანი.