შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-635-8 - 1955 წელი


1. მნათობი გამოსულია. ტელეფონი კალაძესთან და...  რომ გონორარი სრუ­ლი იქ­ნას, ყოველ მიზეზს გარეშე. არსებობს საავტორო უფლება.
2. შმუცტიტულისა და კორეკტურის საკითხი. ერასტი ტოროტაძე.
3. გაზეთები დღევანდელი „Заря“, „კომუნისტი“, „პრავდა“.
ტელეფონი. ავერინას. კალაძეს.
მნათობი. მნათობის ორი ნომერი.