შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-620-4 - 1955 წელი


[6 აპრილი, 1955 წ.].

დღეს ტყავი გააძვრეს სერგი ჭილაიას - რადგანაც არ იშლის უშნო ლაილაის.