შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-549-14 - 1955 წელი


ხსოვნა ქართული პოეზიის [შვიდი] ექვსი [დიდი] მნათობის [ხსოვნა უკვდავია] (შოთა, გურამიშვილი, ბარათაშვილი, ილია, აკაკი და ვაჟა).
[აკაკი წერეთლისადმი] ჩვენი უკვდავი პოეტისადმი მიძღვნილ საღამოზე მე მსურს წაგიკითხოთ შესავალი პოემისა: „აკაკი წერეთელი“.

*
[გალაკტიონ ტაბიძის] [ოლო].
[გალაკტიონოლოგია. გალაკტიონოლოგია. გალაკტიონოლოგია].
[ანიკო ლისაშვილი].