შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-497-7 - 1955 წელი


პლანი პოემის
I. საქართველო მძიმე მონობაში.
1. ბატონი და ყმა. 2. უამური შრომა. 3. დიდმპყრობელური რუსეთი. 4. მეფის ჯარში. 5. შოვინიზმი.

II. ბრძოლა თავისუფლებისათვის.
1. სახალხო აჯანყებანი შორეულ წარსულში. 2. შეთქმულებანი. 3. რევოლიუციის გრიგალის წინ.

III. რევოლიუციონური მოძრაობა.
1. რევოლიუცია 1905 წ. (გურია). 2. თებერვლის რევოლიუცია. 3. ოკტომბრის რევოლიუცია.

IV. სამოქალაქო ომი.
1. სამოქალაქო ომი. 2. ახალი წითელი არმია.

V. მშვიდობიანი მშენებლობა.
1. მშვიდობიანი მშენებლობა ქალაქად და სოფლად. 2. ახალგაზრდა ქალები ქალაქად და სოფლად. 3. ახალი კულტურა ქალაქად და სოფლად.

VI. განათავისუფლებული შრომა.
1. განათავისუფლებული შრომა.

VII. ქალაქისა და სოფლის კავშირი.

VIII. დღეები პროლეტარული დღესასწაულების.
1. რვა მარტი. 2. პირველი მაისი. 3. წით. ახალგ. საერთაშორისო დღე 2 მაისი.

ინდუსტრ. და კოლეკტივიზაცია.

*
ცოცხლობს ის კომუნა,
ბევრგან რომ დახვრიტეს,
ცოცხლობს იგი აქ.
ინდუსტრიალური,
კოლეკტივისტური,
[წითელ] დროშის [ქვეშ] წინ.
ხელ...

წითელ ახალგაზრდობით
ინტერნაციონალი
ყველას აწვდენს ხმას.

*
Кавк. Карак. Прошу.
Прошумел, проплакал день.

ავტოთი.
ნგრევად უცია. კრუხ.

*
ეხლა ვნახოთ ქარხანა,
ვინ ააგო ქარხანა?
ავტო გვეპატიჟება,
მიაქვს ბარგი-ბარხანა.