შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-493-11 - 1955 წელი


1955.
19 მარტს - მწერალთა კავშირში ჩემთან იყო ოვანეს კარაიანი.
მისი ტელეფონია - „სოვეტიკან ვრასტან“ (გამოიცვალა წიგნაკი) 3-40-26.
„სომხური კრებულის“ გამოცემა.