შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-478-4 - 1955 წელი


რამ გაგრიყა, ქალი?
1. პარიჟი.
2. პაოლო იაშვილი.
3. გიომ აპოლინერი.
ბოდლერი და კაკი წერეთელი. 1913 წ.