შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-475-4 - 1955 წელი


„საბავშო სექცია“
ა. ბიურომ მოამზადა 3 კრებული:
1. რუსულ ენაზე. 2. ადერბაიჯანი. 15 ფორმა. 3. ოსეთი. საბავშო...
ესაა მთავარი, ძირითადი, რაც სექციამ გააკეთა.
სიტყვა სიტყვით თარგმანების ჩატარება.
ბ. განხილულ იქნა „დილა“, „პიონერი“.
გ. მოეწყო განხილვები:
1. ილია სიხარულიძის პოემის. 2. ონელის პოემის. 3. ხახუტაშვილის. 4. სიმ. თვარაძის.
გაიმართა პრინციპული მსჯელობა, საქმიანი შენიშვნები (კონსულტაცია არ შედის ბიუროს საქმიანობაში).
მივლინება. მემკვიდრეობა.

*
ტემატიკა. ჟანრებისაც. გადაშინჯვის საკითხი.
1. კრებული-ანტოლოგია.
2. საბავშო ლიტერატურისა.