შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-344 - 1955 წელი


სუხუმი. 1955 წ.
გადაგზავნილია 10.000 მანეთი. უნდა გადაიგზავნოს 6.000 მანეთი.

31 აგვისტო. 1955 წ.
ტელეფონით დაველაპარაკეთ (მე და დუთუ) ქ. სუხუმს.
გვათუა არ იყო. გვითხრეს, რომ საამშენებლო მასალები მიტანილი იქნება საამშენებლო ადგილს პირველ სეკტემბერს.. ე. ი. ხვალ. უნდა შევამოწმოთ ეს ამბავი სამ სექტემბერს. თანახმად სიტყვიერი დაპირებისა ყოველგვარი სამუშაოები უნდა დამთავრდეს 15 სექტემბრისათვის.

1956.
საამშენებლო სამინისტროდან ლადარიას გაეგზავნა მითითება, რომ პასუხისმგებლობა...
ივლისის პირველ რიცხვებში; დაახლოებით 5.