შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-343 - 1955 წელი


ნაზის წიგნი - 1.
მიდის იფნის შოლტივით მოქნეული ნაპირი.
იაკინთე ლისაშვილი.

გენიალური თვალები
ჰოი, ლალები, ლალები,
შევარდენს გიგავს თვალები.
[არასდროს] არ მავიწყდება მე შენი
გენიალური თვალები.

მრავალთ-მრავალი ქალების -
        მწველი და
გენიალური თვალების.

        დამწვარი
გენიალური თვალებით.

        გადასწვეს
გენიალურმა თვალებმა.

        დამწველო
გენიალურო თვალებო.
1955, 28 აგვისტო, კაფე რუსთაველი