შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-332 - 1955 წელი


პოემები.
Готовые поэмы:
1. 9 генералов. 2. Мохевка. 3. (გაერთიანება მშენებლობისთვის). 4. Ленинград. 5. Беседа о лирике.

*
1. ზედა-სართული. 2. ქვედა-სართული. 3. ტკეჩი.. 4. ტყისპირას აივანი. 5. კიბის პრობლემა. 6. სოლარიუმი. 7. მესერი ტყის შიგნით. 8. მესერის შეღებვა. 9. აუზი. 10. ფანჩატური. 11. დარაბები.
1955 წ. მარტი.

*
1955 წ. 6 მარტი. წყნეთი.
1. ღობე - 85 м.
2.ზედა სართული.
სიღრმე - 7,8, სიგანე - 2,5, სიგრძე - 4,1, სიგრძე - 2,5 მეტრი.
შიფერი.

*
ცეცხლი ფიქრიანია. ბოლოში მისაწერია 4 სტრიქონი.
მეცხრე ტომში უნდა შევიტანოთ პოემა „ბარიკადებზე იბრძოდა ქალი“.

*
უნდა გაკეთდეს ბწკარედები:
1. ძლეული სენი. 2. ორმოცი წლის წინ. 3. ჟუგა და ასიდა. 4. ოქტომბრის სიმფონია. 5. მაისი და მშვიდობა. 6. შემოგვიგზავნეთ იარაღი. 7. იმერის დაბრუნება. 8. ამბავი ერთი ღამისა. 9. პირველი ენკენისთვე. 10. ოთხი დღე. 11. აფეთქება. 12. ქიტესა. 13. სინათლის ყვავილი. 14. დიდდედა. 15. ომი და მშვიდობა. 16. ასის წლისანი. 17. კომპიენის ტყე. 18. რიონჰესი. 19. და ჰესები საერთოდ. 20. დიდედები.

*
სართული...
სართული...
აქ რომ ხარ გართული,
ზღვაზე სახლი გვაქ
ურთავ-უკაზმული.

*
Безработный“ и „Мраком укрытые старые стены“ - сравнить.
„Париж“ и „Почуяли страх“ - сравнить.

Симфония Октября.
1908 - 11; 1909 - 9; 1910 - 15.
როცა ერთად ვმუშაობდით - 1956, с 9-10 сент.

*
Снег - 1913. 5 поэм.
1933-1937. ყდაში შეუვსებელია 1933-1934.