შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-613-6 - 1952 წელი


დ. ლომთაძე.
შუქი შუა ქალაქიდან. „მნათობი“ N№10, 1952 (ადგილი მადათოვიდან).