შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-557-10 - 1952 წელი


1. ყდა, 2. ფორზაცი, 3. თავფურცელი, 4. მეორე თავფურცელი, 5. სათაური რუს., 6. სათაური ქართ., 7. გვ. VII, 8. გვ. XIV, 9. გვ. XXII, 10. გვ. XXIII, 11. გვ. XXIV, 12. გვ. XXV, 13. გვ. 1, 14. გვ. 2, 15. გვ. 3, 16. გვ. 9. რთველი მაღლარზე, 17. გვ. 10. მტევანდიდის მაღლარი, 18. გვ. 12. ჩხავერის დამახას. ნაკვეთ., 19. გვ. 14. ჩხავერი ფორმირებული, გვ. 18. ოჯალეშის ყურძნის კრეფა, გვ. 20. საკმიელა, გვ. 22. ოჯალეში, გვ. 24. მაღლარიდან გიდელი, გვ. 25, გვ. 30. საწურავის რთველი აჭარაში, გვ. 32. ვაზის საკოლექციო, გვ. 33, გვ. 34, გვ. 43, გვ. 51‚ 52, გვ. 54. კლარჯული, გვ. 56. თეთრი კამური, გვ. 59, გვ. 60. საკმიელა, გვ. 62. სამარხი, გვ. 64. თეთრი მაური, გვ. 64. თეთრი მაური, გვ. 66. თქვლაფა.