შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-534-7 - 1952 წელი


საღამო 23 ივნისის.
მარიამ გარიყული, იასამანი, ბობოხიძე, ქუჩიშვილი, თ. სახოკია.
მონაწილეებს ეხლა ურიგებენ ბარათებს.
წაკითხულ იქნა: „მთაწმინდის მთვარე“, „დროშები ჩქარა“, „რევოლიუციონურს, ჯერარნახულს“.
შალვა მოსაწყენი მოლაპარაკეა, არა?
1. ერთის სიტყვით - შალვა უნდა მიეჩვიოს ლაპარაკს და არა რვეულიდან კითხვას - უფრო არტისტიული კითხვა შეისწავლოს, ისწავლოს ორატორობა. ასეა ბედი, როდესაც კაცს მუდამ წიგნებთან აქვს საქმე და ისიც უამრავ...
ყველას რაიმე აქვს სათხოვარი.
ტელეფ. არჩილ ქურდიანი თავისი მეუღლით.

14. Софюшка. 15. ჩლაიძეს. 16. ლიტფონდი - აკაკი, და სხვ.
17. ვაჟა ფშაველას ძმა.
18. დარია ახვლედიანი.

ვის დაურიგდება ბილეთები?
ლიტფონდი - აკაკი სირაძეს. ქნარს, ქნარს, სანდრო რაზიკაშვილს, მარიამ გარიყულს, იასამანს, ჩლაიძეს, ელიჩკა ბაქრაძეს, ანდრო თევზაძეს, პოლიო აბრამიას, შალვა კაშმაძეს, გ. ზაზიაშვილს, დ. გველესიანს და სხვ.
შალვა. შალვა. შალვა.