შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-296 - 1952 წელი


[V ტ.]

1940 წ.
მოქმედნი პირნი:
1. გალის მეორე უბნის სახ. სასამართლოს თავმჯ-რე.
2. სასამართლოს მდივანი.
3. მოსამართლეები.
4. სევერიან სოლომონის ძე ბერიშვილი.
5. გ. თითმერია.
6. ელიზბარ ლაკირბაია (სასამართლოს აღმასრულებელი).
7. ილიკო ბერიშვილი.

*
1. გასწორება - საბოლოოდ - „მშვიდობის“-ა.
2. წიგნად გაკეთება (ორი ეგზემპლიარისაგან) ხელახლად შეკერვა.
3. გადახედვა ახალი მასალების.
4. ნუმერაციები (ფურცლებზე ციფრები).
5. ყდები („პაპკები“) 10.
6. „ზარია ვოსტოკა“-ში.
7. ფოტოები ჟვანიასგან.

1. თოვლი.
2. პირველი საჩუქარი.
3. მეორე თარო. V ტ. (საავტ.): ა. კეთილმოწყობა. ბ. სურვილი შემდ. წიგნ., გ. სურვილი ლიტ. და ხ., დ. ი. გრ., ე. მონოგრაფია უშ. ჩხ., ვ. ყველა წიგნები. IV, ზ. პორტ. შესახებ, თ. მდივნის შესახებ, ი. VIII და IX ტ.
4. დათვლა.
5. გადაწერა სტუდენტ.

თეიმურაზ I.
მაგნიტი და მაქო.