შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-287 - 1952 წელი


1952 . 26 ივლისი.
VI ტომიდან აკადემიის ბიბლიოთეკაში ამოღებულია და წაშლილი 1-69 გვერდი. რაშია საქმე? (ვნახოთ სხვა ბიბლიოთეკებში).