შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-623-13 - 1949 წლის შემდეგ


მასალები ინდუსტრიალიზაციისთვის:
1. ლომისი №№1, 1921 წ.
2. ლექსი „კომუნისტ. მანიფესტი“ (ადგილი, სადაც ეხლა ზაჰესია).
3. გაზ. „კომუნისტი“ №108 (ივნისი 1, 1949).
4. მცხეთა და ზაჰესი (ორი სხვადასხვა კულტურა. ორი სხვადასხვა ეპოქა).
Инж. Квезерели-Копадзе – „Древний Мцхетский мост“. Изд. „Техника да шрома“, Тбилиси, 1947 г.