შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-613-2 - 1949 წელი


1. მეცნიერებათა აკადემია. 2. Ленинское знамя. 3. Заря Востока. 4. მნათობი. 5. VI ტომი. 6. კალენდრის წინანდელი და ახლანდელი. 7. რუსული ანტოლოგია.